Sunday, January 24, 2021 12:54:03 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,166.78 +2.57/+0.22%
HNX-INDEX 240.12 -0.16/-0.07%
UPCOM-INDEX 77.60 +0.13/+0.17%
Investopedia
Investopedia là bộ từ điển các khái niệm, thuật ngữ tài chính đầy đủ toàn diện, được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Tra cứu theo vần:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
Các khoản đầu tư mục tiêu - Targeted Investments
Các quỹ tương hỗ luôn luôn hướng tới một mục tiêu cụ thể nào đó. Để đạt được những mục tiêu đó, các quỹ sẽ thực hiện một số loại hình đầu tư.

Mọi quỹ tương hỗ dù là quỹ cổ phiếu, trái phiếu hoặc thị trường tiền tệ - thường được thành lập với các mục tiêu đầu tư cụ thể tương ứng với một trong ba mục tiêu cơ bản sau:
  • Thu nhập hiện tại
  • Thu nhập ở một mức nào đó và sự tăng trưởng
  • Tăng trưởng trong tương lai
Để thực hiện được mục tiêu của mình, một quỹ tương hỗ thường đầu tư vào các chứng khoán mà quỹ tin rằng các chứng khoán đó sẽ mang lại kết quả như quỹ mong muốn. Để xác định được các loại chứng khoán phù hợp với đầu tư, quỹ thường phải thực hiện một khối lượng lớn các nghiên cứu, bao gồm cả phương pháp nghiên cứu sử dụng các phân tích chi tiết về các công ty riêng lẻ (bottom-up).

Khi mục tiêu của quỹ là sự tăng trưởng của các công ty nhỏ, hoặc quỹ chỉ đặt sự tập trung vào các thị trường đang tăng trưởng thì việc thực hiện nghiên cứu có thể khó khăn hơn vì ở những thị trường này, chỉ có được một khối lượng thông tin rất giới hạn.

Ngoài ra, mỗi người quản lý của quỹ tương hỗ có một phong cách mua hàng riêng, tìm kiếm một loại hình đầu tư riêng nào đó từ một nhóm các loại hình đầu tư có thể phù hợp với mục tiêu của quỹ đó.

Ví dụ, một số nhà quản lý quỹ cổ phiếu thường chú trọng đến phần giá trị, có nghĩa là mua các loại cổ phiếu có giá thấp hơn giá kỳ vọng. Các nhà quản lý khác có thể là những người theo xu hướng ngược lại, mua các khoản đầu tư mà những nhà đầu tư khác e ngại.
Duyệt các danh mục Investopedia
Thuật ngữ được xem nhiều
Market Update
Last updated at 3:10:09 PM
VN-INDEX 1,166.78 +2.57/+0.22%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.