Sunday, July 14, 2024 5:40:41 PM - Markets open
VN-INDEX 1,280.75 -3.05/-0.24%
HNX-INDEX 245.02 -0.37/-0.15%
UPCOM-INDEX 98.14 -0.17/-0.17%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược giữa năm
Category: Economy
Source: Mirae Asset Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 7/10/2024 Pages: 72 Language: Vietnamese File Type: Size: 5,391 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Vĩ mô Việt Nam: Trên đà hồi phục

GDP quý 2 tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng với mức tăng đạt 6,9% YoY (so với kịch bản lạc quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: +6,3% YoY). GDP 6 tháng đầu năm vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt 6,4% YoY (1H23: +3,8% YoY; 2023: +5,05% YoY). Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục trên đà phục hồi trong nửa cuối năm 2024, nhờ vào: 1) Hoạt động sản xuất và xuất khẩu tiếp tục cải thiện nhờ sự phục hồi của nhu cầu trong nước và toàn cầu; 2) tiếp tục thu hút dòng vốn FDI; 3) du lịch dẫn dắt tiêu dùng hồi phục; 4) đầu tư công được đẩy mạnh trong hai quý còn lại. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.