Friday, June 05, 2020 9:02:24 PM - Markets open
VN-INDEX 886.22 +2.32/+0.26%
HNX-INDEX 118.08 +0.66/+0.56%
UPCOM-INDEX 56.43 +0.11/+0.19%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật QNS - MUA
Category: Companies
Source: Viet Dragon Securities
Sector: Consumer Goods
Company: Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/20/2020 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 362 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi đánh giá năm 2020 là điểm trũng lợi nhuận của QNS do ảnh hưởng bởi dịch Covid19 và điều kiện thời tiết không thuận lợi cho ngành mía đường. Mặc dù QNS đã có thị phần thống lĩnh trong ngành sữa đậu nành có thương hiệu, tiềm năng tăng trưởng vẫn còn nhờ dư địa rất lớn từ thị phần của sữa không thương hiệu, xu hướng cao cấp hóa từ những dòng sản phẩm ít đường và organic cũng như xuất khẩu. Đối với mảng đường, về mặt tích cực ATIGA sẽ cho phép QNS nhập khẩu đường thô số lượng lớn để sản xuất đường RE, mặt tiêu cực sẽ làm gia tăng cạnh tranh từ đường nhập khẩu đối với đường RS trong nước, cùng với diễn biến khó lường của sản lượng mía, chúng tôi đưa ra quan điểm trung lập đối với mảng kinh doanh này.

Với dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu đầu tư mới không còn nhiều, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ duy trì tỉ lệ chi trả cổ tức tiền mặt cao tối thiểu là 25%, tương đương tỷ lệ chi trả trên 70% thu nhập mỗi cổ phần trong các năm tới. Tại thị giá hiện tại, tỷ suất cổ tức của cổ phiếu QNS đạt 11%. Chúng tôi sử dụng kết hợp 2 phương pháp: Chiết khấu dòng tiền FCFF cho cả công ty và Định giá thành phần (SOTP) trong đó xác định giá trị của từng mảng kinh doanh riêng. Theo đó giá mục tiêu trong 12 tháng tới là 33.000 đ/cp, kết hợp với cổ tức tiền mặt ước tính vào khoảng 2.500 đ/cp, mức sinh lời kỳ vọng là 51% so với giá đóng cửa ngày 18/05/2020. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu QNS.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.