Wednesday, March 29, 2023 12:52:22 AM - Markets open
VN-INDEX 1,054.29 +2.04/+0.19%
HNX-INDEX 205.76 -0.91/-0.44%
UPCOM-INDEX 75.58 -0.10/-0.13%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu RAL - Khuyến nghị Theo dõi
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Consumer Goods
Company: Rangdong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/19/2018 Pages: 9 Language: Vietnamese File Type: Size: 447 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Năm 2018, Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu bằng năm 2017, lợi nhuận trước thuế là 206 tỷ (-24% yoy).
 
Năm 2018 là năm chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của Rạng Đông nên ban lãnh đạo đặt kế hoạch khá thận trọng. Tháng 7/2018, Rạng Đông sẽ dừng việc sản xuất bóng đèn truyền thống chỉ tập trung vào sản xuất sản phẩm LED.
 
Chúng tôi đưa ra đánh giá THEO DÕI đối với cổ phiếu CTCP Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông với những yếu tố sau:
 
- Tiềm năng của thị trường LED trong nước còn khá lớn. Năm 2017, quy mô của thị trường LED đạt 420 triệu USD (+20,6% yoy), dự đoán đến năm 2022, thị trường có thể vượt 830 triệu USD với tốc độ tăng trưởng CAGR 15,6% trong giai đoạn 2016 – 2022. Với doanh thu LED nội địa năm 2017 là 1.179 tỷ đồng, Rạng Đông chiếm khoảng 12,28% thị phần.
 
- Cạnh tranh gay gắt trong dòng sản phẩm LED. Hiện tại, có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực LED, các doanh nghiệp lắp ráp có quy mô nhỏ lẻ chiếm 60 – 70% thị phần. Cạnh tranh cao trong ngành có thể làm chi phí bán hàng của doanh nghiệp tiếp tục tăng.
 
- Giao dịch với bên liên quan chiếm 39% doanh thu. CTCP Gia Lộc Phát có giá trị giao dịch chiếm hơn 1/3 tổng doanh thu và là khách hàng lớn của Rạng Đông. Trong khi đó, ông Lê Đình Hưng là chủ tịch HĐQT của Gia Lộc Phát đồng thời là thành viên HĐQT của RAL.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.