Tuesday, August 9, 2022 6:19:07 AM - Markets open
VN-INDEX 1,256.75 +4.01/+0.32%
HNX-INDEX 301.33 +1.43/+0.48%
UPCOM-INDEX 92.32 +1.00/+1.10%
WCS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
HNX - 5/27/2021 4:17:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu WCS của CTCP Bến xe Miền Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây, Số 395 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 24/06/2021 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
Newer News
08/08 VCI: Report on results of the private placement of bonds
08/08 VCB: Board resolution on contracts with related parties
08/08 VCI: Board resolution on dividend payment
08/08 TIP: Raising charter capital
08/08 SVC: Collecting written shareholders’ opinions
08/08 PTL: Transaction with a related party
08/08 FCN: Change in Personnel
08/08 HID: Raising charter capital
08/08 PTL: Board resolution on a private placement of shares
08/08 DCL: Signing agreements with related parties
Older News
27/05 MCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
27/05 NBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
27/05 NGC: Ngô Hữu Phước - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
27/05 NGC: Hồ Quang Diệp - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 0 CP
27/05 PTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
27/05 VGS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
27/05 NDN: Nguyễn Quang Minh Khoa - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 200.000 CP
27/05 PMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
27/05 PVC: SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY không còn là cổ đông lớn
27/05 SD2: Đào Đức Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 799.700 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
Shares to move up after testing supply and demand
Việt Nam in the headwinds of global rate hikes and inflation
Shares pierce May-bottom on weak investor sentiment
Vietnam’s CPI up 2.44% in six months
HPG: Hoa Phat wants to invest big in two infrastructure projects
Market Update
Last updated at 3:05:02 PM
VN-INDEX 1,256.75 +4.01/+0.32%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.