Saturday, December 4, 2021 6:32:20 PM - Markets open
VN-INDEX 1,443.32 -38.73/-2.61%
HNX-INDEX 449.27 -8.96/-1.96%
UPCOM-INDEX 112.11 -2.44/-2.13%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật TPB - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
Detail:
Date: 9/27/2021 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 544 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Mặc dù BVSC nhận thấy tiềm năng tăng dự báo KQKD đối với TPB nhờ nền tảng vốn tốt hơn, ở thời điểm hiện tại chúng tôi thận trọng giữ nguyên dự báo KQKD với TPB.  Ở Cập nhật gần nhất chúng tôi hiện dự báo CAGR lợi nhuận ròng FY20-22 của TPB mạnh mẽ đạt 31,8%/ năm. 
 
BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với TPB và chuyển định giá đến cuối năm 2022 do đó nâng giá mục tiêu (TP) theo Phương pháp Thu nhập thặng dư lên 48.450 đồng/cp (Upside: 21,1%), định giá TPB ở mức P/B sau phát hành là 1,77x. Chúng tôi áp dụng chiết khấu định giá 5% để phản ánh sự không chắc chắn đến từ COVID-19.
 
Tại giá hiện tại, TPB đang giao dịch ở mức P/B sau phát hành năm 2022 hấp dẫn là 1,46x, với: (1) ROAE cao bền vững ở mức trên 20%; (2) Bộ đệm vốn tốt thuộc nhóm cao nhất ngành; (3) Mở rộng cơ sở khách hàng tốt dựa trên nền tảng ngân hàng số ưu việt; (4) Chất lượng tài sản cải thiện rõ ràng; và (5) Ban lãnh đạo tâm huyết.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.