Saturday, December 4, 2021 5:23:51 PM - Markets open
VN-INDEX 1,443.32 -38.73/-2.61%
HNX-INDEX 449.27 -8.96/-1.96%
UPCOM-INDEX 112.11 -2.44/-2.13%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật MSH - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Consumer Goods
Company: CTCP May Sông Hồng
Detail:
Date: 9/30/2021 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 723 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

BVSC điều chỉnh tăng mức giá mục tiêu so với cập nhật vào cuối tháng 5 lên 97.120 VNĐ/CP, chủ yếu do (1) nâng dự phóng tăng trưởng kép lợi nhuận giai đoạn 2021-2025 lên 10% từ mức 8.5% với triển vọng tích cực từ thị trường Mỹ cũng như tập khách hàng lớn và (2) điều chỉnh giảm tỷ lệ phần bù rủi ro trong mô hình chiết khấu dòng tiền từ 15% còn 12% dựa trên triển vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã bền vững hơn nhờ nhóm các khách hàng lớn hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với MSH, với mức lợi nhuận kỳ vọng là 15% tại giá đóng cửa ngày 29/9/2021 bên cạnh mức lợi suất cổ tức dự phóng 5.000 VNĐ/CP là 6%.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.