Thursday, January 20, 2022 9:00:40 AM - Markets open
VN-INDEX 1,442.79 0.00/0.00%
HNX-INDEX 409.31 0.00/0.00%
UPCOM-INDEX 107.84 0.00/0.00%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo vĩ mô tháng 12/2020
Category: Economy
Source: Petrovietnam Securities Joint Stock Company
Sector:
Company:
Detail:
Date: 1/15/2021 Pages: 16 Language: Vietnamese File Type: Size: 2,145 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Vĩ mô tháng 12/2020:
  • Tăng trưởng GDP cả năm 2020 đạt 2.91%
  • Sản xuất công nghiệp tiếp đà tăng: IIP tăng 3.4% so với tháng trước. PMI đạt 51.7 đánh dấu sức hồi phục từ các đơn hàng mới.
  • Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng 2.6%;
  • Lạm phát cả năm đạt +3.51%, đáp ứng chỉ tiêu đặt ra;
  • Xuất siêu cả năm 20.7 tỷ đô, nhưng xuất khẩu tiếp tục đà giảm, chênh lệch cán cân thương mại không nhiều;
  • Vốn đầu tư FDI giải ngân tốt nhất trong các tháng 2020, đạt 2.78 tỷ USD,
  • Vốn đầu tư công tiếp đà tăng mạnh trong tháng 12;
  • Lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tiếp tục giảm nhẹ. Tỷ giá ổn định và dự báo không biến động nhiều trong ngắn hạn;
  • Thị trường chứng khoán chứng kiến các mốc thanh khoản kỷ lục. VN-Index đã bứt phá khỏi mốc 1,100 điểm, tăng trưởng gần 15% so với đầu năm. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.