Tuesday, August 16, 2022 8:14:39 PM - Markets open
VN-INDEX 1,274.69 +0.49/+0.04%
HNX-INDEX 303.02 -0.95/-0.31%
UPCOM-INDEX 92.84 +0.20/+0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu QNS - Khuyến nghị Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Consumer Goods
Company: Quang Ngai Sugar Joint Stock Company
Detail:
Date: 2/13/2018 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 510 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Giá cổ phiếu QNS đã giảm mạnh 29% so với đầu năm 2017 phản ánh kết quả kinh doanh kém quả quan, quan ngại của nhà đầu tư đối với ngành Mía đường cũng như tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng của mảng Sữa đậu nành. Tuy nhiên, với mức P/E 10,1 lần như hiện tại, QNS đang là một trong những cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng với định giá thấp nhất – đặc biệt là khi xét trên vị thế đầu ngành của doanh nghiệp.

Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho QNS với giá mục tiêu 65.000 đồng/cp. Giá mục tiêu được điều chỉnh giảm chủ yếu do các giả định về giá đường thấp hơn và chiết khấu định giá 15% do việc khó tiếp cận doanh nghiệp

 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.